Absheron Media
Haqqımızda Bizimlə əlaqə

Uşaqlar Tanrının bizə əmanətləridir.

Tarix:30-05-2019, 13:26

Uşaqlar Tanrının bizə əmanətləridir. Uşaqlar Tanrının bizə əmanətləridir. Elimizin gözəl deyimi var “Əmanətə xəyanət olmaz” məsum mələklərimizin hərtərəfli böyüməsinin keşiyində duran, əmanətlərə gözü kimi baxan, şərəfli müəllim adını daşıyan hər kəsə bu çətin, məsuliyyətli, eyni zamanda şərəfli işdə uğurlar diləyərək, onları da Uca Tanrıya əmanət edirik...

Bütün ölkələrdə olduğu kimi respublikamızda da uşaqların hüquqlarının qorunmasına, onların fiziki cəhətdən sağlam, təhsilli inkişafına böyük diqqət verilir. Ümummilli Liderimiz, müstəqil Azərbaycanın memarı, qurucusu eydər Əliyevn bilavasitə təşəbbüsü ilə 1998-ci ildə “Uşaq hüquqları” haqqında, 1999-cu ildə isə “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olunmuş uşaqların sosial müdafiəsi” haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunları qəbul edilmişdir. Bilavasitə uşaqların hüquqlarının müdafiəsinə yönəlmiş, həmin qanunlarla yanaşı ölkəmizin qanunverici orqanı tərəfindən qəbul olunmuş digər qanunlarda və qanunvericilik aktlarında, xüsusən də təhsil, nikah, gənlər-səhiyyə, ədalət məhkəməsi, mədəniyyət sahəsində ki, və başqa qanunlarda uşaqların hüquqlarını müdafiə edən çoxlu maddələr vardır. Nazirlər kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında uşaq Hüquqları Konvensiyasının həyata keçirilməsinə dair tədbirlər planı (milli fəaliyyət planı), uşaqların təlim-tərbiyəsinin yaxşılaşdırılması və hüquqlarının qorunması haqqında dövlət proqramı da bu sahədə sistemli işlərin aparılmasını təmin edir.

Qyed etmək lazımdır ki, ölkəmizdə uşaq hüquqlarının müdafiəsi dövlətimiz müstəqillik əldə etdikdən sonra Ümummilli Lider, Əbədi yaşar liderimiz Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə bütün dövlət qrumlarının - Milli Məclisin, NAzrlər Kabinetinin, habelə qeyri-hökümət təşkilatlarının, bütövlükdə cəmiyyətin diqqət mərkəzində olmuşdur. Uşaq hüquqları konvensiyasının 28-ci maddəsinə əsasən “Uşaq təhsil almaq hüququna malikdir. Buna görə də dövlətin vəzifəsi pulsuz və icbari ibtidai təhsili təmin etməkdən, hər bir uşağın ala biləcəyi orta təhsilin verilməsini həvəsləndirməkdən, bilik əsasında hamının alı təhsil almaq imkanını təmin etməkdən ibarətdir...”. Həmin maddə bütün təhsil işçilərinin qarşısına təhsilin humanizm prinsiplərinə riayət etməklə həyata keçirilməsi kimi bir vəzifə qoyur. Məhz buna görədir ki, təhsilin humanistləşdirilməsi hazırda təhsilin əsas prinsiplərindən hesab olunur. Ölkədə aparılan təhsil islahatının bir məqsədidə həmin prinsipin tam həyata keçirilməsini təmin etməkdir. Təhsilin humanistləşdirilməsi isə ilk növbədə uşağa şəxsiyyət kimi yanaşılması tələb edir. Bu prinsipin məzmununa habelə uşaqların şəxsiyyətinə, mənliyinə, ləyaqətinə hörmət edilməsi, istək və arzularına meyl, maraq və təlabatına xüsusi diqqət göstərilməsi, fərdi xüsusiyyətlərinin prisoloji baxımdan hər tərəfli öyrənilməsi və əsasda onlara fərdi yanaşılması, uşağa inam bəslənilməsi, onda öz qüvvəsinə, təbii imkanlarına, bilik və bacarığına, cəmiyyət üçün gərəkli olduğuna inam hissi aşılanması və.s daxildir. Uşaq Hüquqları Konvensiyası uşaqlara fiziki cəza verilməsini qadağan edir. Uşağa öz fikrini sərbəst ifadə etmək azadlığı verir.

Böyük fərəhlə qeyd etmək istəyirəm ki, Abşeron rayonunun bütün kənd və qəsəbələrində, Xırdalan şəhərində fəaliyyət göstərən körpələr-evi uşaq bağçalarında uşaqların təlim-tərbiyəsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Rəhbərlik etdiyim körpələr evi-uşaq bağçasında da yaradılan şərait uşaqların tam şəkildə sağlam həyatını, savadlı, tərbiyəli şəxsiyyət kimi böyüməsini təmin edir. Kollektivimiz uşaqlara yüksək səviyyədə təlim-tərbiyə vermək üçün var qüvvəsi ilə çalışır. Tərbiyəçilərimiz pedoqoji ustalıqlarının artırılmasının qayğısına qalır, qabaqcıl texnologiyalardan bacarıqla istifadə edirlər. Hər bir uşağın öznəməxsus dünyası, dünya görüşü, emosional aləmi, meyli, bacarığı və qabiliyyəti öyrənilir. Məlumdur ki, hər bir Azərbaycanlının mühüm keyfiyyətlərindən biri vətənpərvərlikdir. Böyüməkdə olan gənc nəsli kiçik yaşlarında bu ruhda tərbiyə olunmasında uşaq bağçalarının üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Çünki ümumbəşər hiss olan vətənpərvərlik uşaqlara erkən yaşlardan aşılanmalıdır. Uzun müddətli təcrübə göstərir ki, vətənpərvərlik hissini uşaqlar o vaxt yaxşı qavrayırlar ki, o başqa hisslərin tərbiyəsi ilə sıx bağlı olur. Bu isə uşaqlarda insanlarda məhəbbət, onlara qayğı göstərmək, xeyirxah olmaq, adamların əməyinə hörmətlə yanaşmaq, doğma təbiəti, xalqı sevmək kimi yüksək hisslərlə əlaqələndirilir. Uşaqların müşahidə etdikləri gündəlik hadisələr onlarda vətənə məhəbbət hissini gückləndirir, yoldaşa və dosta qayğıkeşlik, xeyirxahlıq, cəsurluq, yaşlı nəsli ehtiram kimi əxlaqi keyfiyyətlər, habelə başladığı işi sona çatdırmaq üçün səy, iradə və.s yüksək keyfiyyətləri də formalaşdırır.

Məşğələlərdə uşaqların bilik səviyyəsinə uyğun bədii nümunələrdən istifadə edilir. Vətənin şəhid övladlarının qəhrəmanlıqlarından söz açılır. Təlim-tərbiyə prosesində elə mövzular seçilir ki, onlar mühüm əhəmiyyət kəsb edir, uşaqların bilik, yaş səviyyəsinə uyğun gəlir. Bu mövzular Azərbaycan xalqının mərdliyinin, igidliyini, onların vətəni necə sevdiklərini özündə əks etdirir. Tərbiyəçilərimiz uşaqlarda öz vətəninə məhəbbət hissi yaşatmaq məqsədi ilə Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrindən məşğələlərdə bacarıqla istifadə edirlər. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin fəaliyyətini, xidmətlərini əks etdirən foto-stendlər yaradılıb. Milli bayramlarımız, tarixi günlər, tanınmış şəxsiyyətlər barədə tərbiyəçilərimiz uşaqların yaşlarına müvafiq məlumatlar verir, maraqlı dialoqlar qururlar. Uşaqlara münasibətdı ayrı-seçkiliyə yol verilmir.

Biz məktəbəqədər təlim-tərbiyə müəssisələrinin işçiləri unutmamalıyıq ki, gənc nəsli gələcək hədyata hazırlayırıq. Azərbaycanın gələcəyi onlardan asılıdır. Möhkəm təməllər üzərində qurulan, bilik və bacarıqlara yiyələnən gənclər ölkəmizi xöşbəxt gələcəyə aparacaqdır. Biz yalnız bu məqsəd uğrunda çalışırıq.
Bağçamızda Uşaq Hüquqları Konvensiyasının öyrənilməsinə, tərbiyəçilərin bu sənəddə təsbsit olunmuş hüquqlara hörmətlə yanaşmasına xüsusi diqqət yetirirlir və bu istiqamətdə sistemli, məqsədyönlü işdə aparırırq.

Leyla Bayramova, Abşeron rayonu, Xırdalan şəhər 24 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçasının müdiri.

Bu gün Azərbaycan Ordusu güclü ordular sırasındadır
Bu gün Azərbaycan Ordusu güclü ordular sırasındadır
Azərbaycanın əsas məqsədlərindən biri birliyi və həmrəyliyi yaratmaqdır
Azərbaycanın əsas məqsədlərindən biri birliyi və həmrəyliyi yaratmaqdır
Erkən nikah uğursuz gələcəyin təməlidir
Erkən nikah uğursuz gələcəyin təməlidir
Uşaq hüquqlarının müdafiəsi daim diqqət mərkəzindədir
Uşaq hüquqlarının müdafiəsi daim diqqət mərkəzindədir
Azərbaycanın gücü Türkiyənin, Türkiyənin gücü isə Azərbaycanın gücüdür
Azərbaycanın gücü Türkiyənin, Türkiyənin gücü isə Azərbaycanın gücüdür
15 İyun dövlətçilik tariximizin dönüş nöqtəsi
15 İyun dövlətçilik tariximizin dönüş nöqtəsi
Azərbaycan-Misir arasındakı siyasi dialoq müntəzəm xarakter daşıyır
Azərbaycan-Misir arasındakı siyasi dialoq müntəzəm xarakter daşıyır
Azərbaycan türk xalqları birliyinin əsas qurucularındandır
Azərbaycan türk xalqları birliyinin əsas qurucularındandır
Xəzər Neft və Qaz Sərgisi Azərbaycanın enerji sektoruna xarici investisiyaların cəlb edilməsində mühüm rol oynayır
Xəzər Neft və Qaz Sərgisi Azərbaycanın enerji sektoruna xarici investisiyaların cəlb edilməsində mühüm rol oynayır
28 May – Müstəqillik Günü
28 May – Müstəqillik  Günü
Strateji tərəfdaşlıq münasibətlərində Azərbaycan - Tacikistan nümunəsi
Strateji tərəfdaşlıq münasibətlərində Azərbaycan - Tacikistan nümunəsi
COP29-a 2024-cü ildə Azərbaycanın ev sahibliyi etməsi Prezident İlham Əliyevin növbəti qələbələrindən biridir
COP29-a 2024-cü ildə Azərbaycanın ev sahibliyi etməsi Prezident İlham Əliyevin növbəti qələbələrindən biridir
Bölgəyə aid məsələlər region dövlətlərinin iştirakı ilə həll olunmalıdır
Bölgəyə aid məsələlər region dövlətlərinin iştirakı ilə həll olunmalıdır
Yüksək iqtisadi inkişafa nail olan Azərbaycan ilə böyük sənaye potensialına malik Belarus arasında bir sıra sahələr üzrə əməkdaşlıq genişlənir
Yüksək iqtisadi inkişafa nail olan Azərbaycan ilə böyük sənaye potensialına malik Belarus arasında bir sıra sahələr üzrə əməkdaşlıq genişlənir
Artıq Şuşanın yeni bir tarixi başlayır
Artıq Şuşanın yeni bir tarixi başlayır
Slovakiya və Azərbaycan bu gün suverenlik və ləyaqət əsasında qurulmuş siyasətlə idarə olunurlar
Slovakiya və Azərbaycan bu gün suverenlik və ləyaqət əsasında qurulmuş siyasətlə idarə olunurlar
Azərbaycan Bolqarıstanla siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələrə xüsüsi önəm verir.
Azərbaycan Bolqarıstanla siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələrə xüsüsi önəm verir.
Multikulturalizm Azərbaycan xalqının həyat tərzidir
Multikulturalizm Azərbaycan xalqının həyat tərzidir
Azərbaycanın yaşıl gündəliyi dünyaya bəllidir
Azərbaycanın yaşıl gündəliyi dünyaya bəllidir